3 Βουτάδαι


Βουτάδαι

Μικρός αρχαίος δήμος της Αττικής, που ονομάστηκε έτσι από το ιερατικό γένος των Βουταδών. Οι Β. κατάγονταν από τον ήρωα Βούτη, έναν από τους Αργοναύτες, ιερέα του Ποσειδώνα και της Αθηνάς. Από την οικογένεια αυτή προέρχονταν υποχρεωτικά ο ιερέας του Εριχθονίου Ποσειδώνα και η ιέρεια της πολιούχου Αθηνάς. Στο Ερέχθειον υπήρχε βωμός του γενάρχη τους και κατάλογος των κατά καιρούς ιερέων της οικογένειας. Από τους Β. καταγόταν και ο Αθηναίος πολιτικός και ρήτορας Λυκούργος.

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ДЕМОС, ДЕМ — •Δη̃μοι, подразделения клисфенских фил (см. также Φυλή, 8). Ввиду более удобного управления Клисфен заменил прежнее разделение страны и народа на 4 филы (эти филы хотя и продолжали существовать,… …   Реальный словарь классических древностей

  • Демос —    • Δη̃μοι,          подразделения клисфенских фил (см. также Φυλή, Фила, 8). Ввиду более удобного управления Клисфен заменил прежнее разделение страны и народа на 4 филы (эти филы хотя и продолжали существовать, но были лишены всякого… …   Реальный словарь классических древностей

  • DEMARCHI — Graece Δήμαρχοι, dicebantur in eadem Rep. praefecti τῶ Δήμων, quos illi, quando necesse erat, convocabant, eâdem potestate, quam prius Ναυκράροι vel Ναυκλάροι habuerant, (ut scribir Harpocration in Lexico, et Scholiastes Aristophan. ad haec verba …   Hofmann J. Lexicon universale

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.